Gelderse Erfgoed Alliantie opent web-portal

18-10-2019 | Op 11 oktober hebben zes Gelderse erfgoedpartners, samenwerkend in de Gelderse Erfgoed Alliantie, de internetsite Erfgoedalliantie.nl in werking gesteld. Deze ‘portal’ geeft toegang tot informatie over onderhoud en restauratie van monumenten en richt zich op Gelderse monumenteigenaren, gemeenten, ondernemers en vrijwilligers. Via de portal wordt kennis en nieuws gedeeld over restauratie, onderhoud en financiering van erfgoed. Ook wordt er informatie aangeboden over de activiteiten van de ze

De Gelderse erfgoedsector is sterk in verandering. Instandhouding van erfgoed gaat niet alleen meer over technische kwaliteit, restauratie, onderhoud en herbestemming. Vragen op het gebied van energiebesparing, duurzaamheid, innovatie, social return, cultureel ondernemerschap, financiering en overdracht van vakmanschap op jonge mensen zijn aan de orde van de dag. Deze maatschappelijke invulling stelt ook nieuwe eisen aan de erfgoedsector. De partners in de Erfgoed Alliantie bundelen daarom kennis en werken intensief samen. De Erfgoed Alliantie wil ondersteuning bieden bij grote of complexe projecten, een vraagbaak zijn voor monumenteneigenaren en zorgen voor innovatie en aanwas van vakmensen door opleidingen en trainingen.

De Erfgoed Alliantie wordt gevormd door: Vereniging Gelders Genootschap, Stichting Gelders Restauratie Centrum, Stichting Monumentenwacht Gelderland, Stichting Oude Gelderse Kerken, Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen en de provincie Gelderland.

Bron en meer informatie: Gelderse Erfgoed Alliantie