FIM roept op tot voortzetting Erfgoed Deal

12-04-2022, FIM | Eind maart heeft de FIM namens de maatschappelijke partners van de Erfgoed Deal een brief gestuurd over verlenging van de Deal naar de staatssecretaris van Cultuur en Media, mevrouw Gunay Uslu.

De partnerorganisaties benadrukken hoe belangrijk zij het vinden dat het programma ook in de aankomende jaren wordt voortgezet. De Erfgoed Deal is een succesvol instrument, dat zichtbaar bijdraagt aan de transities rondom klimaatadaptatie, duurzaamheid en stedelijke groei en krimp; kernpunten in het nieuwe regeerakkoord. Het draagvlak vanuit de partners en doelgroep is groot. Tevens biedt voortzetting van de Deal mogelijkheden om het programma te actualiseren door ook in te springen op nieuwe urgente opgaven, zoals het woningtekort en de stikstofproblematiek.

Download de FIM-brief

Bron: FIM

Lees meer over de Erfgoed Deal