FIM roept nieuwe kabinet op te investeren in de maatschappelijke waarde van erfgoed

05-06-2021, FIM | Deze week heeft de FIM namens een aantal erfgoedkoepels een pakket met een gezamenlijk handvest en onderliggende ‘sectorale manifesten’ naar informateur Mariette Hamer gestuurd.

Het pakket is een oproep aan het nieuwe kabinet om juist met erfgoed te bouwen aan een toekomstbestendig Nederland. Het handvest ’Met erfgoed bouwen aan een toekomstbestendig Nederland’ laat zien hoe wij als sector de urgente maatschappelijke opgaven erfgoedinclusief kunnen aanpakken aan de hand van vijf hoofdpunten:

1. Een groot deel van de woningbouwopgave kan door herbestemming van erfgoed, zoals leegstaande winkels, boerderijen en religieus erfgoed worden opgelost.
2. Door energiebesparing en verduurzamingsmaatregelen toe te passen op monumenten krijgen zij een voorbeeldfunctie, die draagvlak creëert bij het grote publiek.
3. Door de historische kennis van bouwtechnieken en landschapsbeheer op grote schaal te benutten, helpen wij onze steden en landschappen zich aan te passen aan de klimaatcrisis.
4. Door jongeren, schoolverlaters, zij-instromers en nieuwe Nederlanders op te leiden tot erfgoedambachtslieden, dragen wij bij aan zinvolle werkgelegenheid en behoud van onze leefomgeving.
5. Door erfgoed en monumenten vakkundig in goede staat te houden, dragen wij bij aan sociale cohesie en blijft Nederland een land waar het fijn wonen, werken en recreëren is.

Juist door de kwaliteiten van erfgoed en monumenten hierbij te gebruiken, kunnen we deze opgaven vergemakkelijken en tegelijk de kwaliteit van onze leefomgeving verbeteren.

Bron: FIM