FIM reactie op de SIM-evaluatie

30-07-2021, FIM | Op 8 juli publiceerde de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap haar reactie op de evaluatie van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aan de Tweede Kamer.

De FIM is van mening dat op sommige punten de reactie weldoordacht en lovenswaardig is, maar dat op andere punten de consequenties zeer pijnlijk zijn. Pijnlijk voor alle partijen die zich inzetten voor behoud van monumenten: pijnlijk voor de minister en de ministeries van OCW en Financiën, pijnlijk voor alle monumenteigenaren en pijnlijk voor de toekomst van rijksmonumenten in Nederland. Om de Kamer volledig te informeren over de consequenties van de beleidsreactie heeft de FIM vandaag een brief naar de Kamer gestuurd die ingaat op vier cruciale punten.

Een samenvatting aan de hand van enkele fragmenten:

(1) Bestaansrecht van de Sim en bijsturen op verbeterpunten.

De Sim is de meest fundamentele pijler van het financiële monumentenbestel in Nederland. Hij vormt met zijn zesjarige subsidiebijdrage aan monumenteigenaren de basis waarmee rijksmonumenten, die eenmaal gerestaureerd zijn, in goede staat kunnen worden gehouden. Het is een adequaat, doeltreffend en voor veel eigenaren een onontbeerlijk instrument om hun rijksmonument te onderhouden. Het handhaven van de basisprincipes en essentie van de Sim, ondersteunen wij dan ook van harte. Ook het bijsturen op enkele verbeterpunten ondersteunen wij.

(2) Lovenswaardig: apart regime voor ‘grote monumenten’ vormgeven.

De ‘zeer grote monumenten’ leggen een te grote druk op de Sim-regeling. Anderzijds worden aanvragen van zeer grote, kostbare monumenten als laatste gehonoreerd. Daardoor vallen de hele grote aanvragen vaak buiten de boot.

(3) Dramatisch pijnpunt: financiële krater.

De grote druk op de Sim door de toename van aanvragen en de prijsstijgingen die niet zijn gecompenseerd, hebben een enorm financieel tekort in de Sim veroorzaakt. Er is een structurele extra bijdrage van 20 mln per jaar voor de Sim nodig. Om het financiële tekort van 2021 te verzachten: een incidentele ophoging van het budget in 2021 van 20 mln, waarmee een keer de ‘zeer grote monumenten- aanvragen’ gehonoreerd zouden kunnen worden.

(4) Beheersbaarheid op termijn.

Met een structurele ophoging van het Sim-budget met 20 mln per jaar, moet de Sim komende kabinetsperiode solide zijn. Om de Sim solide te houden zullen partijen echter ook samen beheersmaatregelen moeten onderzoeken en nemen om niet meteen wéér een overvraag te creëren.