Federatie Grote Monumentengemeenten: meer subsidiemogelijkheden voor rijksmonumenten

03-05-2020, FGM | De Federatie Grote Monumentengemeenten heeft de vaste kamercommissie voor OCW van de Tweede Kamer op 28 april een brief gestuurd om te bepleiten dat er meer subsidiemogelijkheden komen voor rijksmonumenten. Veel grote rijksmonumenten zijn voor hun inkomsten afhankelijk van het openstellen voor publiek. Voor deze categorie monumenten is het lenen van geld voor instandhouding vaak niet toereikend. Daarom bepleit de Federatie een verruiming van de bestaande subsidieregeling. Naar aanleiding van de brief is deze vraag meegenomen in het debat rond de voorgestelde maatregelen van de minister van Cultuur om de effecten van de coronacrisis te bestrijden.

Bron en meer informatie: FGM