Faro conventie: erfgoed en burgerinitiatieven

30-05-2019 | Op 16 en 17 mei vond in Limburg de internationale startconferentie plaats over het verdrag van Faro. Een verdrag dat onder auspiciën van de Raad van Europa in de gelijknamige Portugese stad is opgesteld. Doel van het verdrag is om de burger meer toegang te geven tot zijn of haar erfgoed. Erfgoed is nu nog vaak een zaak van professionals die weten wat erfgoed is en hoe je er mee moet omgaan. Althans, dat lijkt de gangbare norm. In de praktijk zijn er in Nederland al vele honderden voorbeelden van burgers die zich inzetten voor hun erfgoed. De tweedaagse conferentie die plaatsvond in Maastricht en Heerlen is de start van een zoektocht naar de vraag wat er nodig is om burgers te ondersteunen in het zich toe-eigenen van erfgoed. In 2021 moet op basis van de uitkomsten van dit onderzoek besloten worden of de Nederlandse regering het verdrag van Faro eveneens gaat ondertekenen; zeventien Europese landen zijn Nederland hierin al voorgegaan.

De rol van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

De RCE is een programma Faro gestart met als doel burgerinitiatief en -participatie tot een vanzelfsprekend onderdeel van de erfgoedpraktijk te maken. Dit programma wordt in nauwe samenwerking met erfgoedorganisaties uitgevoerd en heeft als motto ‘leren door te doen’. Eerst zet de RCE een netwerk op van experts en gemeenschappen. In proefprojecten worden vervolgens gezamenlijk methoden en instrumenten ontwikkeld, waarmee overheden, erfgoedorganisaties en erfgoedgemeenschappen aan de slag kunnen in de praktijk.

De uitkomsten van het programma leveren een advies op aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over ratificatie van het Verdrag van Faro. Dit wordt begeleid door een implementatieplan waarmee het beleid rond burgerinitiatieven in de erfgoedsector kan worden uitgevoerd.

Bronnen: Toekomst Religieus Erfgoed en RCE

Bekijk het programma van de Faro Convention Meeting

Lees meer over de Faro Convention