Erfgoedpamflet: Gemeenteraden, grijp uw kans met erfgoed!

28-02-2022 | Deze week lanceerden de gezamenlijke erfgoedorganisaties, waaronder de VMBK, het Erfgoedpamflet. Daarmee willen ze alle nieuwe en zittende gemeenteraadsleden en wethouders inspireren om de kansen die erfgoed biedt, te benutten. Het pamflet wordt naar alle gemeenteraden van Nederland gestuurd.

Het pamflet laat zien welke kansen erfgoed biedt om te investeren in de kwaliteit van de leef­omgeving, met de aanpak van de klimaatcrisis, de ­verduurzaming van onze samenleving en de realisatie van honderdduizenden woningen. ­Erfgoed is bij uitstek een beleidsterrein dat bijdraagt aan het welzijn van uw inwoners, aan econo­mische innovatie en een interessant leef- en vestigingsklimaat.

De actie is een initiatief van drie koepelorganisaties en twee onderwijsinstellingen uit het erfgoedveld:  Federatie Instandhouding Monumenten, Erfgoedplatform van Kunsten ’92, GA-Platform Restauratie, Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen en de Erfgoed Academie.

De website Erfgoedpamflet.nl geeft een uitgebreid overzicht van relevante dossiers en instrumenten.

Ook meedoen? Stuur het Erfgoedpamflet naar uw gemeenteraadslid en wethouder!