Erfgoed op school? Deel uw ideeën!

01-08- 2019 | Wat moeten de Nederlandse leerlingen kennen en kunnen? Dat is de centrale vraag waarover 150 leraren en schoolleiders zich het afgelopen jaar hebben gebogen onder de noemer Curriculum.nu . In de vorm van negen conceptvoorstellen voor negen leergebieden presenteren de ontwikkelteams hun plannen voor de onderwijsinhoud van de toekomst. Tot 11 augustus bestaat nog de mogelijkheid om te reageren op de voorstellen die er momenteel liggen. Een goede kans om te wijzen op het belang van cultureel en religieus erfgoed. U kunt namens uw organisatie of op persoonlijke titel een reactie indienen, in aansluiting op een of meerdere van de leergebieden: Nederlands; Engels / Moderne vreemde talen (Frans, Duits en Spaans); Rekenen & Wiskunde; Digitale geletterdheid; Burgerschap; Kunst & Cultuur; Bewegen & Sport; Mens & Maatschappij; en Mens & Natuur.

In het najaar van 2019 worden de opbrengsten gedeeld met de minister voor basis- en voortgezet onderwijs. De minister deelt de opbrengsten vervolgens met de Tweede Kamer voor verdere besluitvorming en om een vervolgproces te bepalen.

Bezoek de website en deel uw ideeën