Erfgoed in de Provinciale Statenverkiezingen

08-03-2023, Erfgoedpamflet | Meer dan 50 erfgoedorganisaties verenigd in de Federatie Instandhouding Monumenten en het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 hebben een pamflet opgesteld voor de aankomende verkiezingen van de Provinciale Staten. De zorg voor ons erfgoed is een basistaak, en de provincie heeft hierin een spilfunctie, stelt het pamflet.

De provincie staat voor de taak vorm te geven aan de grote opgaven die Nederland kent. De transitie van ons land vraagt een regierol van de overheid. Erfgoed komt in al die opgaven naar voren.

Op de website Erfgoedpamflet staan alle maatschappelijke uitdagingen waarbij erfgoed en de erfgoedsector kunnen bijdragen aan een oplossing: woningbouw, energietransitie, landbouwtransitie, klimaatadaptatie, bereikbaarheid en mobiliteit, en leefbaarheid. De website biedt handvatten om inhoud en vorm te geven aan een sterk erfgoedbeleid.

Bron en verder lezen: Erfgoedpamflet

Check de kieshulpen voor erfgoed en cultuur: