€ 87 miljoen toegekend aan instandhoudingssubsidie voor rijksmonumenten

04-09-2019 | Vorige week hebben alle monumenteigenaren de beschikking ontvangen op hun aanvraag voor instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft alle aanvragen kunnen honoreren die aan de criteria voldoen.

Veel aanvragen gehonoreerd

Er zijn in totaal 1395 subsidieaanvragen ontvangen, waarvan de RCE 1230 aanvragen heeft gehonoreerd. Daarmee ontvangen 2384 rijksmonumenten of zelfstandige onderdelen in totaal een bijdrage van bijna € 87 miljoen in de instandhoudingskosten: € 75,9 miljoen voor gebouwde monumenten, bijna € 10,7 miljoen voor groene monumenten en € 0,3 miljoen voor archeologische monumenten.

165 Aanvragen zijn afgewezen, bijvoorbeeld omdat het geen rijksmonument betrof, de aanvraag buiten de termijn was ingediend of omdat de aanvraag onvoldoende was onderbouwd.

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

De Subsidieregeling instandhouding monumenten is bedoeld voor archeologische, groene en gebouwde rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Eigenaren kunnen jaarlijks subsidie aanvragen voor reguliere onderhoudskosten op basis van een zesjarig onderhoudsplan. De subsidie bedraagt maximaal 60% van de subsidiabele kosten.

Verdeling budget

In 2019 is fors meer subsidie aangevraagd dan het regulier budget van € 50,83 miljoen. Er is sprake van overvraag bij de categorieën Overige Rijksmonumenten en Groene Monumenten. Toch konden alle goedgekeurde aanvragen gehonoreerd worden. Deels kon dat door geld dat in eerder jaren niet besteed is, toe te voegen aan het totale budget voor 2019.

Zie ook de regeling in de Staatscourant voor meer informatie over de overvraag en de eenmalige verhoging van de subsidieplafonds.

Overzicht van toekenningen instandhoudingssubsidie 2019

 

Bron: RCE