€ 79,1 miljoen euro uitgekeerd voor instandhouding rijksmonumenten

03-09-2020 | In de afgelopen periode is € 79,1 miljoen uitgekeerd in het kader van Subsidieregeling Instandhouding Monumenten.

Eind augustus hebben alle eigenaren de beschikking ontvangen op hun aanvraag voor instandhoudingssubsidie. Er zijn in totaal 1.422 subsidieaanvragen ontvangen, waarvan de RCE 1.193 aanvragen heeft kunnen honoreren voor in totaal € 79,1 miljoen. De instandhoudingssubsidie is bedoeld voor archeologische, groene en gebouwde rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Eigenaren kunnen jaarlijks subsidie aanvragen voor reguliere onderhoudskosten op basis van een zesjarig onderhoudsplan.

Het reguliere budget voor 2020 was € 62,8 miljoen. Conform de bepalingen in de regeling is het restant van 2019 ter hoogte van € 1,6 miljoen toegevoegd aan het budget voor 2020. Daarnaast is, in verband met een overvraag, ingestemd met een eenmalige budgetverhoging van € 15,6 miljoen. Zo konden 198 goedgekeurde aanvragen alsnog gehonoreerd worden.

Bron: RCE