€ 60 miljoen voor restauraties grote monumenten

06-03-2019 | Het ministerie van OCW werkt samen met een aantal partners aan de vormgeving van een subsidieregeling voor grote rijksmonumenten. De subsidieregeling is bedoeld om grote rijksmonumenten te restaureren, te verduurzamen en toegankelijker te maken. In totaal wordt € 60 miljoen euro beschikbaar gesteld. De regeling wordt uiterlijk begin mei op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gepubliceerd. De aanvraagperiode voor de subsidie sluit op 15 september.

Belangrijk uitgangspunt is dat deze regeling niet concurreert met de al bestaande regelingen. Daarom is gekozen voor grote restauraties waarvan de subsidiabele kosten minimaal € 2,5 miljoen bedragen. De minister stimuleert hiermee dat er naast restauratie ook geïnvesteerd wordt in duurzaamheid en toegankelijkheid. Bij meervoudige opdrachten, zoals een combinatie van gebouwd en groen erfgoed en interieurs, kunnen aanvragers een nog hoger subsidiepercentage krijgen.

Bron en meer informatie: RCE