Donatus wil leden deel premie teruggeven

25-04-2020, Donatus | Donatus Verzekeringen, marktleider in Nederland voor verzekeringen van kerkgebouwen en monumenten, wil aan de leden 40% van de voor 2019 ingelegde premies terugbetalen. Dit voorgenomen besluit heeft de Ledenraad genomen tegen de achtergrond van de nettowinst van € 15,1 miljoen over 2019 (2018: € 6,1 miljoen). Deze stijging is vooral gerealiseerd door goede beleggingsresultaten, terwijl ook het premie-inkomen verder is toegenomen naar € 28,4 miljoen (2018: € 26,5 miljoen). Over de afgelopen vijf boekjaren heeft Donatus gemiddeld 42% van de ingelegde premies aan de leden teruggegeven. Dat past bij haar onderlinge karakter zonder winstoogmerk, zo vermeldt het vandaag gepubliceerde jaarverslag.

Bron en meer informatie: Donatus