Denk mee over nieuwe regeling duurzaam maatschappelijk vastgoed

06-04-2022, RVO | Bent u eigenaar van maatschappelijk vastgoed? Of houdt u zich bezig met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed, zoals rijksmonumenten? Denk dan mee met de nieuwe subsidieregeling Investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA).

Om de klimaatdoelstellingen te halen is het belangrijk om maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Het kabinet stelt daarom € 525 miljoen beschikbaar voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Denk hierbij aan scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen en rijksmonumenten.

Het grootste gedeelte, ongeveer € 340 miljoen, komt in een subsidieregeling. Het ministerie bereidt momenteel de Investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) voor. Het hoofddoel van deze regeling is om eigenaren van maatschappelijk vastgoed te stimuleren om te investeren in verduurzamingsmaatregelen. En op die manier het energieverbruik en de CO2-uitstoot te verlagen.

De nieuwe regeling vergoedt naar verwachting een deel van de aanschafkosten van deze verduurzamingsmaatregel(en). Dit geldt ook voor de kosten voor het laten opstellen van een energieadvies of duurzaam monumentenadvies. En de kosten voor het laten opstellen van een energielabel na het uitvoeren van de maatregel(en).

Denk mee over de regeling

Via de internetconsultatie DUMAVA kan iedereen een reactie geven. Bijvoorbeeld over de voorwaarden, doelgroep en maatregelenlijst van de regeling. Dat kan tot en met 29 april 2022.

Het ministerie neemt alle reacties in overweging. Deze reacties kunnen eventueel leiden tot aanpassingen in de regelingstekst.

Ga naar de internetconsultatie DUMAVA en geef uw mening

Na de internetconsultatie

De regeling opent naar verwachting in het najaar van 2022. Zodra de regeling in de Staatscourant is gepubliceerd, vindt u op deze pagina meer informatie over de subsidiemogelijkheden.

Meer weten?