Debat over erfgoed in de Tweede Kamer

11-10-2023, FIM | Op woensdag 4 oktober vond het commissiedebat Erfgoed plaats in de Tweede Kamer. Dit was het eerste commissiedebat over Erfgoed onder de huidige regering, terwijl het kabinet inmiddels alweer demissionair is. Door deze status is de politieke daadkracht van staatssecretaris Uslu en de huidige Tweede Kamer uiteraard beperkt. Dat was ook te merken aan het debat; aandachtspunten die de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) naar voren heeft gebracht over structurele verhoging van de SIM of structurele prijs-loonbijstellingen op de monumentensubsidies worden doorgeschoven naar het volgende kabinet en zijn dan ook niet behandeld in de commissie.

Een aantal belangrijke zaken op de agenda kwamen wél aan de orde. Bijvoorbeeld de zorgen over de kosten voor de verduurzaming van monumenten en de versnippering van de beschikbare budgetten hiervoor, de financiering van de restauratie en instandhouding van ‘kanjermonumenten’, de tombola bij het strategisch aanvragen van SIM-subsidie en de capaciteit en erfgoedkennis bij gemeenten. Ook de beleidsdoorlichting van de Erfgoedwet werd besproken.

De FIM heeft zich eerder kritisch uitgelaten over de evaluatie van de wet, bijvoorbeeld op het punt van de scheiding in aparte beschermingsregimes voor het roerende en onroerende erfgoed. Staatssecretaris Uslu deed de toezegging om begin 2024 met voorstellen te komen voor wijzigingen van deze wet. De FIM zal in haar belangenbehartiging blíjven benadrukken dat er dringend behoefte is aan een betere bescherming voor (kerkelijke)interieurs.

Voorts heeft de staatssecretaris toegezegd nog vóór de verkiezingen te komen met een update over de totale restauratiebehoefte in de provincies. Begin volgend jaar komt er een beleidsvisie op immaterieel erfgoed.

Bron en verder lezen: FIM