De Sim gaat veranderen

23-12-2021, RCE | Vanaf 1 februari tot en met 31 maart 2022 kunnen eigenaren weer instandhoudingssubsidie aanvragen voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn, zoals een kerkgebouw. Voorafgaand aan deze aanvraagperiode zal de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) op een aantal punten wijzigen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zet alvast de belangrijkste wijzingen op een rij, rond:

  • Subsidie voor kerkelijke dienstwoningen in kerkelijk gebruik
  • Subsidiepercentage naar 40% bij bedrijfsmatig gebruik
  • Subsidie voor verduurzamingsonderzoek

Bron en verder lezen: RCE