De Münster Domschat in Utrecht

22-02-2019 | In de Paulusdom van Münster worden al eeuwenlang oogverblindende rijkdommen bewaard. De meest wonderbaarlijke voorwerpen gemaakt van goud en zilver, edelstenen en exotische materialen uit alle windstreken zijn sinds de middeleeuwen samengebracht én samengebleven. Deze schat heeft oorlogen, rampspoed en beeldenstormers overleefd en verlaat nu voor het eerst in de geschiedenis de schatkamer in Münster om in Museum Catharijneconvent te schitteren…

Internationale positie

Op de tentoonstelling De Münster Domschat zijn de middeleeuwse topstukken uit de schatkamer te zien, waaronder de befaamde Pauluskop uit 1060. Deze hoofdreliekhouder is een van de oudste ter wereld in zijn soort en bevat een reliek van het hoofd van apostel Paulus, de patroonheilige van de Paulusdom.Tot de topstukken behoren ook de oudste kokosnootreliekhouder ter wereld, een met parels en edelstenen overladen reliekkruis en een fraaie heilige Agnes van goud en zilver. De objecten getuigen van de internationale positie die Münster in de middeleeuwen bekleedde. Zo is er een reliekhouder die door keizer Otto in 997 is geschonken aan de bisschop van Münster. Ook zijn er verschillende bergkristallen speelstukken in de schat verwerkt, afkomstig uit het huidige Iran. De bekroning van de kokosnootreliekhouder is een mooi voorbeeld. De Iraanse leeuw werd een christelijk lam door het kopje om te draaien. De aanwezigheid van dit soort exotische kleinoden toont aan dat Münster in contact stond met handelsroutes tussen het voormalige Mesopotamië en Europa.

Noodlot

In andere belangrijke middeleeuwse bisschopssteden waren ook dit soort prestigieuze schatten te vinden, maar niet één is zo goed intact gebleven als die van Münster. Uit oude archieven weten we dat de Utrechtse domkerk een vergelijkbare verzameling had. Utrecht was in de middeleeuwen op cultureel, religieus en economisch gebied een stad van internationale klasse. Deze status werd weerspiegeld in de domschat, die net zo kostbaar, exotisch en bijzonder was als die van Münster. In de zestiende eeuw sloeg in Utrecht echter het noodlot toe. In de tijd van de Reformatie en door een financiële crisis is de Utrechtse domschat bijna helemaal vernield of versmolten. Van de Utrechtse pracht en praal is nog maar een fractie over.

Twee unieke schatten

In De Münster Domschat zijn de Utrechtse archiefschat en de Münster rijkdommen samen te bewonderen. Zo geven ze een prachtig beeld van de omvang en grootsheid van een middeleeuwse domschat. Bovendien wordt duidelijk hoe zo’n schat werd gevormd en wat het belang was voor de middeleeuwse samenleving. De bezoeker wordt niet alleen overweldigd door de schoonheid van de topstukken uit Münster, maar krijgt tegelijkertijd inzicht in een verloren verhaal uit de Nederlandse geschiedenis.

Bijzondere bruiklenen

Door haar unieke schatten van de edelsmeed- en textielkunst is de Domkammer in Münster een van de aanzienlijkste schatkamers in Europa, met een collectie die reikt van kostbare reliekhouders uit de elfde eeuw tot waardevolle liturgische voorwerpen en paramenten uit de late middeleeuwen. De mooiste exemplaren hiervan, aangevuld met bruiklenen uit Het Utrechts Archief, de Sint-Gertrudiskathedraal en het Naturalis Biodiversity Centre, verlaten speciaal voor deze tentoonstelling voor het eerst in eeuwen de schatkamer.

Publicatie en activiteitenprogramma

Bij de tentoonstelling komt een uitgebreid randprogramma, met onder andere lezingen, stadswandelingen en rondleidingen. Voor wie meer over de domschat van Münster wil weten, verschijnt er bovendien een rijk geïllustreerde, verdiepende publicatie.
De Münster Domschat is vormgegeven door M A F Spatial Storytelling en mede mogelijk gemaakt door de BankGiro Loterij, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, KfHein Fonds, Fentener van Vlissingen Fonds, M.O.A.C. Gravin van Bylandt Stichting, Vrienden Museum Catharijneconvent en Fonds Catharijne Convent.

De tentoonstelling loopt van 8 maart tot 10 juni 2019.

Bron en meer informatie: Museum Catharijneconvent