Cursus (be)houd je kerkgebouw

Welke (nieuwe) mogelijkheden zijn er voor het behoud van monumentale kerken
en hoe kunt u deze toepassen in uw eigen situatie? Na één dag beschikt u over de
noodzakelijke kennis en vaardigheden.
De cursus is geschikt voor iedereen die met beheer, behoud en exploitatie van
monumentale kerkgebouwen te maken heeft, als eigenaar, kerkbestuur,
ambtenaar bij gemeente of provincie, of als vrijwilliger.
Onderwerpen:
• Gebruik van een monumentale kerk: (on)mogelijkheden, vooral in de toekomst;
• Fysieke randvoorwaarden van gebruik (exploitatiestichting, vereniging,
vrienden van), restauratie, onderhoud, verbouwing, inrichting, verduurzaming);
• Financiële en juridische randvoorwaarden (statuten, stichting, vereniging),
exploitatie, (meerjaren)begroting, jaarrekening, financiering, fondsenwerving);
• Onderhoud gebouw, buitenkant en interieur (veiligheid, risicomanagement,
roerend erfgoed, orgels e.d.);
• Praktijkvoorbeelden.
Deze cursusdag is ontwikkeld in samenwerking met de Vereniging van Beheerders
van Monumentale Kerken (VBMK). Locatie: Amersfoort. Kosten: € 100,- p.p. incl. lunch.

AANMELDEN & MEER INFORMATIE
www.erfgoedacademie.nl
Tel. (088) 253 90 80
info@erfgoedacademie.n