Commissie concludeert: Nederlands cultureel erfgoed wordt onvoldoende beschermd

07-10-2019 | De commissie-Pechtold, ingesteld door de Raad voor Cultuur, onderzocht in hoeverre de huidige wetgeving voldoet en of de aanwijzingscriteria voor de lijst met beschermd erfgoed nog adequaat  zijn. Het advies ‘Van terughoudend naar betrokken’ werd op 30 september aan de minister van OCW aangeboden.

De wettelijke bescherming van cultuurgoederen is alleen op papier goed geregeld. De commissie vindt de uitvoeringspraktijk onvoldoende en weinig transparant. Het register met cultuurgoederen van nationaal belang is al enige tijd niet meer up-to-date en berust volgens de commissie te veel op ‘hobby en lobby’. De commissie pleit voor een bewuster aanwijzingsbeleid op basis van een duidelijke visie op de Collectie Nederland.

Lees hier het advies ‘Van terughoudend naar betrokken; hoe cultuurgoederen en verzamelingen onder de Erfgoedwet adequaat te beschermen’

Bron: Raad voor Cultuur