Certificering voor reguliere bouw en monumentenzorg beter gecombineerd

11-12-2020, Stichting ERM | Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg en Stichting KOMO gaan structureel samenwerken om het bouwbedrijven mogelijk te maken zich kostenefficiënt te certificeren voor zowel reguliere bouw als voor monumentenzorg. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens vanuit het bedrijfsleven om zowel in de reguliere bouw als binnen het cultureel erfgoed werkzaam te kunnen zijn op basis van goed op elkaar aansluitende beoordelingsrichtlijnen.

Jacques Monasch, voorzitter van Stichting ERM, licht toe: ‘Een bedrijf heeft nu de keuze tussen certificering voor reguliere bouw op basis van de richtlijnen van KOMO, of voor het gebouwd erfgoed op basis van de ERM richtlijnen. Nu maken we het mogelijk dat in het certificeringstraject reeds bij de totstandkoming van de richtlijnen beide vakgebieden tegelijk worden meegenomen’.
Henry Meijdam, voorzitter van Stichting KOMO, spreekt van ‘een geweldige wederzijdse versterking. Het is een combinatie van twee kenniswerelden. Daarvan profiteren niet alleen de uitvoerende bouwbedrijven, maar ook de opdrachtgevers, de eigenaren van de gebouwen. Zij krijgen nu een dubbele zekerheid’.

Bron en meer lezen: Stichting ERM

Zie ook: Stichting KOMO