Brochure ‘Een monument rolstoelvriendelijk maken’

30-05-2019 | Er bestaan tal van mogelijkheden om ervoor te zorgen dat mensen in een rolstoel zich door een monument kunnen bewegen. Bij het aanleggen van een lift en een hellingbaan en dergelijke is het zaak om de cultuurhistorisch waardevolle aspecten van het oude gebouw zo veel mogelijk intact te laten. De nieuwe brochure van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed biedt daar handvatten voor. Download de brochure hier.

Bron: RCE