Brandveiligheid in kerken in 5 stappen

22-11-2019 | Brand in kerkgebouwen levert materiële en financiële schade op, maar ook is er vaak verdriet over het verlies van het gebouw. Probeer brand daarom te voorkomen of te beperken. En als er toch brand ontstaat, handel dan direct en regel goede nazorg.

De poster Brandveiligheid in Kerken geeft een overzichtelijk stappenplan. De poster is tot stand gekomen in samenwerking met VBMK, Museum Catharijneconvent (MCC), Donatus, Broshuis Consultancy en met ondersteuning van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB).

Download hier de poster in A2-formaat

Bestel een gedrukt exemplaar via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Bekijk hier een snel overzicht van de 5 stappen