Bouwstenen Kerkenvisie nu online

14-05-2019 | De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed biedt gemeenten en andere partijen die een integrale kerkenvisie willen opstellen een helpende hand met de Handreiking Kerkenvisies.

Mede door het teruglopend kerkbezoek staan veel gebouwen onder druk. Om het religieus erfgoed van Nederland in de toekomst te behouden is actie vereist. Daarom gaan steeds meer gemeenten aan de slag met een kerkenvisie. Samen met kerkeigenaren, inwoners en erfgoedorganisaties gaan ze in gesprek over alle kerkgebouwen in hun gemeente. Hierin ondersteunt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op verschillende manieren. Naast de decentralisatie-uitkering die gemeenten kunnen aanvragen, organiseert de RCE bijeenkomsten waarin het delen van kennis centraal staat. Daarnaast is er de Handreiking Kerkenvisies, waarin alle informatie staat die nodig is om de eerste stappen te zetten naar een kerkenvisie.

Over de Handreiking Kerkenvisies

Hoe pak je het opstellen van een kerkenvisie aan? Hoe begin je? Met wie ga je in dialoog? En welke vorm kies je voor de kerkenvisie? Om antwoord te geven op deze en andere vragen bracht de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de 2019-editie van de Handreiking Kerkenvisies uit.

De Handreiking bestaat uit twaalf bouwstenen, waarin wordt ingegaan op vragen en uitdagingen die je tegen kunt komen bij het opstellen van een kerkenvisie. Deze bouwstenen zijn gebaseerd op de ervaringen van gemeenten en kerkgemeenschappen die al met een kerkenvisie werken en worden toegelicht met praktijkvoorbeelden. Daarnaast zijn in de handreiking verwijzingen te vinden naar verdere literatuur, onderzoekresultaten, stappenplannen en nuttige adressen.

Bekijk hier de Handreiking Bouwstenen voor een Kerkenvisie

Bron: RCE