Bestel het jubileumboek ‘Alde Tsjerken, Nije Lûden’

30-06-2023, SAFT | De Stichting Alde Fryske Tsjerken lanceert het boek ‘Alde Tsjerken, Nije Lûden’. Een boek met vijftig persoonlijke verhalen over de toekomst van kerkgebouwen. Het boek is geschreven naar aanleiding van het vijftigjarig jubileum van de stichting in 2020. De stichting hoopt dat deze vijftig verhalen, met soms tegenstrijdige visies, inspireren en bijdragen aan gesprekken over de toekomst van kerkgebouwen en religieus erfgoed in Friesland en daarbuiten.

Vijftig Friezen uit verschillende sectoren vertellen over hun band met de Alde Tsjerken. Ze zijn onder andere actief op het gebied van cultuur, journalistiek, wetenschap, overheid en onderwijs. Maar ook donateurs en vrijwilligers. Jong en oud, uit de stad en van het platteland, religieus en niet-religieus, bekend en minder bekend. Ook komen Nije Lûden aan bod, in de vorm van ideeën om kerkgebouwen voor nieuwe generaties te kunnen behouden, meer toegankelijk te maken voor de omgeving, of om een kerkgebouw tot ruïne te laten vervallen.

De geïnterviewden zijn zoveel mogelijk gefotografeerd in of bij een kerk waarmee ze een persoonlijke band hebben. Het boek is meertalig. Naast Nederlandse teksten is ook een deel Friestalig en zelfs een in het Bildst. het boek is te bestellen bij Stichting Alde Fryske Tsjerken.

Bron en meer lezen: Stichting Alde Fryske Tsjerken