Algemene Ledenvergadering VBMK per e-mail

Het corona-virus treft ons allemaal. Uiteraard volgt het bestuur van de VBMK de richtlijnen en de maatregelen van het RIVM. De ALV van de VBMK kan door het covid-19 virus niet op de gebruikelijke manier plaatsvinden. Deze bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen en besluiten. Daarom heeft het bestuur besloten de vergadering te beperken tot de strikt noodzakelijke agendapunten en deze digitaal, per e-mail te houden.

Volgens de statuten moeten op enkele besluiten een akkoord gegeven worden door de leden. Dat betreft dit jaar:
• de samenstelling van het bestuur
• het vaststellen van het jaarverslag van de secretaris
• de jaarrekening 2019
• de goedkeuring van de begroting 2020
• en het verlenen van décharge van het bestuur

De agenda met de bijbehorende stukken vindt u hieronder; u wordt vriendelijk verzocht te reageren per mail. Graag ontvangen uiterlijk vrijdag 24 april per mail uw akkoord op info@vbmk.nl. Tenzij er meerdere afwijzingen binnenkomen, beschouwen we de voorstellen als aangenomen.

Het bestuur bedankt u voor uw medewerking en wenst u veel sterkte toe in deze tijd van afstand bewaren, thuiswerken en thuis zijn.

Downloads