Algemene Ledenvergadering 2021 per e-mail

20-04-2021 | Door de maatregelen rondom het covid-19 virus kan ook dit jaar de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VBMK helaas niet op de gebruikelijke manier plaatsvinden. We leven nog steeds in een tijd van afstand bewaren, thuiswerken en thuis zijn. Fysieke bijeenkomsten zijn niet mogelijk. Het bestuur heeft daarom besloten ook dit jaar de ALV digitaal te organiseren en te beperken tot de strikt noodzakelijke agendapunten.  

Volgens de statuten moeten op enkele besluiten een akkoord gegeven worden door de leden. Dat betreft:

  • het vaststellen van het jaarverslag 2020 van de secretaris 
  • het vaststellen van de jaarrekening 2020
  • het verlenen van décharge van het bestuur
  • samenstelling van het bestuur

De agenda met de bijbehorende stukken vindt u hieronder. Graag ontvangen we uw reactie uiterlijk 1 mei 2021 per e-mail op info@vbmk.nl.

Bij geen reactie nemen wij aan dat u akkoord gaat met de agendavoorstellen en daarmee décharge verleent aan penningmeester en bestuur.

Het bestuur dankt u voor uw medewerking en hoopt u dit najaar fysiek te ontmoeten. Op deze bijeenkomst zal dan de op de agenda voorgestelde  bestuurswisseling plaatsvinden.

Mocht u belangstelling hebben voor een bestuursfunctie binnen de VBMK, wilt u zich actief inzetten voor het behoud van ons religieuze erfgoed, stuur dan een e-mail met uw gegevens naar info@vbmk.nl

Downloads