Advies- en arbitragestichting AbrbitrArch nu ook voor de sector gebouwd erfgoed

26-09-2023 | De Stichting ArbitrArch werd in 2017 opgericht om een eerlijke, snelle en goedkope oplossing te mogelijk te maken bij geschillen binnen het werkveld archeologie in Nederland. Tegenwoordig kan men bij de stichting ook terecht voor kwesties rond andere erfgoedmonumenten, zoals kerkgebouwen.

Eigenaren en beheerders van monumenten krijgen soms te maken met geschillen met het bevoegd gezag of andere belanghebbenden. Het gaat bijvoorbeeld om kwesties als: de bestemming of de monumentale status van uw kerkgebouw wordt gewijzigd; de gemeente vindt bepaalde ingrepen aan uw kerkgebouw onaanvaardbaar; of er is protest tegen activiteiten die u in het kerkgebouw wilt organiseren. Het is belangrijk zulke geschillen snel op te lossen, voordat er een langdurig traject ontstaat. Ook komt u liever niet bij de rechter terecht. Arbitrage, een bindend advies of een raadgevend advies bieden dan een mogelijke oplossing.

Meer weten? Bezoek de website of lees de brief