8,8 miljoen euro voor verduurzaming van rijksmonumenten

27-11-2021, RCE | Het demissionaire kabinet stelt extra geld beschikbaar voor de monumentensector om de klimaatdoelen te realiseren. Als onderdeel van een pakket van € 525 miljoen voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed wordt een bedrag van € 8,8 miljoenuitgetrokken om het verduurzamen van rijksmonumenten te stimuleren.

Duurzaamheidsonderzoek

Met ongeveer de helft van de € 8,8 miljoen kunnen eigenaren van rijksmonumenten de komende drie jaar subsidie krijgen voor een duurzaamheidsonderzoek via de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim). Hiermee stimuleert de rijksoverheid eigenaren om de mogelijkheden tot verduurzaming van hun rijksmonumenten in beeld te brengen en er vervolgens mee aan de slag te gaan.

Gespecialiseerde adviseurs

Verduurzamen van monumenten vereist vaak kennis en expertise om een goed plan op te stellen en de juiste maatregelen te nemen. De andere helft van de € 8,8 miljoen is daarom bestemd voor de inzet van gespecialiseerde adviseurs om monumenteneigenaren te ontzorgen, te ondersteunen en te stimuleren. In de eerste helft van 2022 zal de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een aanpak hiervoor verder uitwerken.

Aanvullende subsidieregeling

Het grootste gedeelte van het pakket, zo’n € 340 miljoen, wordt besteed aan een nieuwe subsidieregeling voor verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Deze regeling moet nog worden uitgewerkt, en zal gaan lopen van halverwege 2022 tot halverwege 2024. Hiermee krijgt de verduurzaming van zorg-, sport-, onderwijs- en overheidsgebouwen én rijksmonumenten een belangrijke impuls.

Bron en verder lezen: RCE