200 skeletten gevonden in Nieuwe Kerk Delft

12-09-2021 | Bij de archeologische opgraving in de Delftse Nieuwe Kerk hebben archeologen tot nu toe zo’n tweehonderd skeletten opgegraven.

Delft en het Nederlandse Koninklijk Huis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Sinds Willem van Oranje worden bijna alle leden daarvan bijgezet in de koninklijke grafkelders in de Nieuwe Kerk. De ondergrondse uitbreiding van de Koninklijke Grafkelder maakte het noodzakelijk om een archeologisch onderzoek te doen. Na een aantal weken voorbereidende werkzaamheden, startte de archeologische opgraving in april 2021. Volgens Steven Jongma, de stadsarcheoloog van Delft voegt het onderzoek steeds meer toe aan de geschiedenis van de stad.

In de bodem onder de Nieuwe Kerk bevinden zich resten van de vroege ontstaansgeschiedenis van de stad Delft. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan veertiende-eeuwse verdedigingswerken. Het koor van de kerk – rondom het praalgraf van Willem van Oranje – in de Nieuwe Kerk was ook de plek waar belangrijke lieden uit die tijd werden begraven. De begraven menselijke resten kunnen meer vertellen over ziekte en gezondheid, verwantschappen, leeftijd van overlijden, voedselpatroon en waar de overledenen vandaan kwamen. Ook kan op basis van archeologisch onderzoek bijvoorbeeld achterhaald worden wat het grafritueel was. Denk daarbij aan bijvoorbeeld speciale kleding, versieringen en speciale, loden, grafkisten en mogelijk ook versierde grafkelders.

Bronnen en meer lezen: