Workshop ‘Nieuw (religieus) gebruik van een oude dorpskerk

22 september 2020 om 10:00

Door: Stichting Alde Fryske Tsjerken, Dorpskerkenbeweging, Rijksuniversiteit Groningen
22 september 2020
10.00 – 16.00 uur
Radboudkerk Jorwert

Workshop op locatie in Jorwert over de wisselwerking en dynamiek tussen erfgoed en religie: over ontkerkelijking, herbestemming, leefbaarheid en nieuwe vormen van kerk-zijn. Het programma bestaat uit lezingen, discussies, lunch, een wandeling en bezoek aan Klooster Westerhûs. Sprekers zijn Gerko Last van de Stichting Alde Fryske Tsjerke, ds. Hinne Wagenaar van pioniersplek Nijkleaster en ds. Edna Zwerver uit Schettens vanuit de Dorpskerkenbeweging. Een dag voor iedereen die betrokken is bij dorpskerken, erfgoed en herbestemming.

Meer informatie en aanmelden