Webinar Cultureel erfgoed in de Omgevingswet

2 december 2020 om 15:30

Door: RCE
Woensdag 2 december 2020

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2022 in werking.. Met dit webinar informeert de RCE u over de stand van zaken rondom de invoering van de wet, zoals het Invoeringsbesluit en regels over vergunningvrij bouwen met betrekking tot cultureel erfgoed. Ook bespreken we een aantal relevante publicaties die ook op de website van de RCE te vinden zijn.

Dit webinar is vooral interessant voor gemeenteambtenaren en andere professionals uit de erfgoedsector, werkzaam bij provincies, erfgoedorganisaties en plan- en adviesbureaus. Het webinar is een vervolg op eerdere sessies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over de Omgevingswet; enige voorkennis is gewenst.

Het webinar wordt georganiseerd door de RCE  in samenwerking met het programma Eenvoudig Beter van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de directie Erfgoed en Kunsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Meer informatie