Vlaams Open Monumentencongres: Een inclusieve erfgoedsector

20 mei 2021 om 13:00

Door: Herita
Donderdag 20 mei 2021
13.00 – 16.30 uur
Online via

Het Open Monumentencongres staat in het teken van ‘inclusie’. Maar wat kunnen we daaronder verstaan? Inclusie verwijst naar het creëren van een gastvrije, open ervaring waar iedereen gelijkwaardig aan kan deelnemen. Betekent beschermd erfgoed voor iedereen hetzelfde? Beschouwt iedereen erfgoed als erfgoed? Hoe kan erfgoed een reflectie zijn van onze diverse samenleving?

We benaderen dit thema via diverse invalshoeken:

  • Hoe zorgt u voor diversiteit in uw vrijwilligersploeg?
  • Welke rol kan inclusiviteit spelen in een herbestemmingsplan?
  • Hoe kunnen we erfgoed ontsluiten voor bezoekers met een auditieve beperking?
  • Hoe gaan we met religieus erfgoed aan de slag in een diverse samenleving?

Meer informatie: Herita