VBMK ALV 2023

24 mei 2023 om 00:00

Door: VBMK
Woensdag 24 mei 2023
12.30 – 16.30 uur

Congrescentrum B&I
Ceintuurbaan 2 (gebouw 20)
Harderwijk

Algemene Ledenvergadering

De  ALV 2022 stond in het teken van een bestuurswisseling. Enkele langzittende bestuursleden namen afscheid. Voorzitter Michiel Zonnevylle had aangegeven tussentijds af te treden. De benoemingstermijnen van Brigitte Linskens, Marlo Reeders en Gerard van Hasselt waren verstreken, maar in de coronaperiode waren zij aangebleven. De twee kandidaten, Patty Wageman en Lilian Grootswagers, werden benoemd en vormen nu met Frank Migchielsen en Anique de Kruijf het nieuwe VBMK-bestuur.

In 2021 liep ook het programma Toekomst Religieus Erfgoed af, dat in 2018 was gestart onder de naam Nationale Kerkenaanpak. Een breed, landelijk programma om te komen tot een toekomstperspectief voor monumentale kerkgebouwen, met de VBMK als een van de deelnemende partijen. De urgentie om hier gezamenlijk aan te werken is echter beslist niet minder geworden, zodat de TRE-partners hadden besloten om het programma voort te zetten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed stelt daar gedurende drie jaar opnieuw geld voor beschikbaar.

In het najaar van 2022 kon het VBMK-bestuur daardoor verder met het opzetten van cursussen, webinars en symposia, in samenwerking met onder andere de ErfgoedAcademie. Ook komt er geld beschikbaar om de website gebruiksvriendelijker te maken. En voor een ‘collegiaal congres’ voor alle organisaties die zich met het beheer van (monumentale) kerkgebouwen bezighouden. Hoe kunnen we onze krachten beter bundelen en tegelijkertijd voldoen aan onze eigen doelstellingen en doelgroepen? Daartoe wordt ook een breed onderzoek uitgezet naar de informatiebehoefte bij kerkbeheerders. Op de ALV 2023 komen al deze onderwerpen aan bod. Veel van de plannen zijn nog in de maak, en we horen graag van onze leden wat hun behoeften zijn.

Documenten voor de ALV

Meeting Hoe klinkt uw kerkgebouw?

Aansluitend aan de ALV vindt een meeting plaats over akoestiek in kerkgebouwen, onder leiding van akoestisch expert Jan Bril. Elk kerkgebouw heeft zijn eigen klank, een klank die net zo uniek is als het interieur. Maar hoe beschrijf je die akoestiek, en hoe kan je de akoestiek van verschillende kerkgebouwen met elkaar vergelijken? Is het mogelijk de akoestiek te verbeteren, opdat het kerkgebouw geschikter wordt voor concerten of lezingen?

Jan Bril: “Het Acoustic Experience Lab is speciaal gebouwd om te luisteren naar akoestiek, in het bijzonder van ruimten en situaties die nog niet bestaan. Na een korte uitleg over akoestiek in het algemeen neem ik u mee in de wereld van de ‘auralisaties’: gesimuleerde akoestische belevingen. U hoort verschillende voorbeelden, waaronder een grote monumentale kerk met heel veel akoestiek, die geschikt wordt gemaakt voor hoogwaardige concerten. En het zal u misschien verbazen, maar grote akoestische effecten zijn haalbaar zonder grote bouwkundige ingrepen. Natuurlijk is er alle ruimte voor al uw vragen over akoestiek. Wat u in deze workshop leert, kunt u dus gelijk gebruiken om de akoestische wensen in uw kerk te realiseren”. 

In 2018 gaf Stichting Klinkend Erfgoed Nederland Jan Bril de opdracht om de akoestiek van 100 monumentale kerkgebouwen in kaart te brengen. Jan Bril koos kerken uit alle delen van Nederland, van verschillende grootte, bouwstijl, bouwjaar en functie. De uitkomsten legde hij vast op een website, waarop de akoestische portretten van alle kerken te beluisteren zijn. In het bijbehorende boek ‘Akoestiek in 100 monumentale kerkgebouwen’ biedt Jan Bril handvatten om zorgvuldig met akoestiek om te gaan.

Programma

Inloop: vanaf 12.30 uur
Ontvangst met koffie en thee

ALV: 13:00-14:00 uur
Locatie: Congrescentrum B&I

Vervoer naar het Acoustic Experience Lab: 14.00 – 14.15 uur

Workshop Akoestiek: 14:15-15.15 uur
Met bezoek aan het Acoustic Experience Lab

Vervoer terug naar het Congrescentrum: 15.15 – 15.30 uur

Gezamenlijke borrel met hapjes: 15.30 – 16.30 uur
Locatie: Congrescentrum B&I

Aanmelden en praktische informatie

  • De ALV is alleen toegankelijk voor leden van de VBMK
  • De workshop staat open voor alle belangstellenden, maar leden en donateurs van de VBMK hebben voorrang, in verband met de aansluitende ALV.
  • Het aantal plaatsen is beperkt, dus meld u snel aan.
  • Aanmelden: uiterlijk woensdag 26 april via Frank Migchielsen: frank.migchielsen@caiway.nl. Vermeld daarbij of uw organisatie lid/donateur is van de VBMK. Maximaal 2 deelnemers per organisatie.

Adressen

  • Het verzamelpunt voor de dag is het Congrescentrum B&I: Ceintuurbaan 2, Harderwijk
  • Akoestisch Experience Lab: Nobelstraat 16, Harderwijk
  • Heeft u vervoer nodig van het Congrescentrum naar het Lab? Meld het ons bij uw aanmelding.