VBMK ALV 2023

24 mei 2023 om 00:00

Door: VBMK
Woensdag 24 mei 2023
Acoustic Experience Lab
Tijd: ntb
Nobelstraat 16
3846 CG  Harderwijk

Let op: de Algemene Ledenvergadering 2023 is alleen toegankelijk voor leden

De  ALV 2022 stond in het teken van een bestuurswisseling. Enkele langzittende bestuursleden namen afscheid. Voorzitter Michiel Zonnevylle had aangegeven tussentijds af te treden. De benoemingstermijnen van Brigitte Linskens, Marlo Reeders en Gerard van Hasselt waren verstreken, maar in de coronaperiode waren zij aangebleven. De twee kandidaten, Patty Wageman en Lilian Grootswagers, werden benoemd en vormen nu met Frank Migchielsen en Anique de Kruijf het nieuwe VBMK-bestuur. Inmiddels is Hester Simons (directeur Stichting Alde Fryske Tsjerken) als kandidaat-bestuurslid aangeschoven aan de bestuurstafel.

In 2021 liep ook het programma Toekomst Religieus Erfgoed af, dat in 2018 was gestart onder de naam Nationale Kerkenaanpak. Een breed, landelijk programma om te komen tot een toekomstperspectief voor monumentale kerkgebouwen, met de VBMK als een van de deelnemende partijen. De urgentie om hier gezamenlijk aan te werken is echter beslist niet minder geworden, zodat de TRE-partners hadden besloten om het programma voort te zetten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed stelt daar gedurende drie jaar opnieuw geld voor beschikbaar.

In het najaar van 2022 kon het VBMK-bestuur daardoor verder met het opzetten van cursussen, webinars en symposia, in samenwerking met onder andere de ErfgoedAcademie. Ook komt er geld beschikbaar om de website gebruiksvriendelijker te maken. En voor een ‘collegiaal congres’ voor alle organisaties die zich met het beheer van (monumentale) kerkgebouwen bezighouden. Hoe kunnen we onze krachten beter bundelen en tegelijkertijd voldoen aan onze eigen doelstellingen en doelgroepen? Daartoe wordt ook een breed onderzoek uitgezet naar de informatiebehoefte bij kerkbeheerders. Op de ALV 2023 komen al deze onderwerpen aan bod. Veel van de plannen zijn nog in de maak, en we horen graag van onze leden wat hun behoeften zijn.

De documenten voor de ALV volgen nog

Meeting Hoe klinkt uw kerkgebouw?

Aansluitend aan de ALV vindt een meeting plaats over akoestiek in kerkgebouwen. Elk kerkgebouw heeft zijn eigen klank, een klank die net zo uniek is als het interieur. Maar hoe beschrijf je die akoestiek, en hoe kan je de akoestiek van verschillende kerkgebouwen met elkaar vergelijken? Is het mogelijk de akoestiek te verbeteren, opdat het kerkgebouw geschikter wordt voor concerten of lezingen?

Lees meer over de meeting

Programma en aanmelden

Het programma voor de dag volgt zo spoedig mogelijk.

Het aantal deelnemers van de dag is beperkt. Meld u daarom alvast aan via info@vbmk.nl en vermeld daarbij of uw organisatie lid is van de VBMK. Leden hebben namelijk voorrang in verband met de aansluitende ALV (maximaal 2 deelnemers per organisatie).