Symposium: Tussen erfgoed en eredienst

22 september 2023 om 14:00

Door: Geertekerk Utrecht
22 september 2023
14.00 – 16.00 uur
Geertekerk
Utrecht

Symposium naar aanleiding van het boek van Elza Kuyk, Tussen erfgoed en eredienst, naar aanleiding van haar promotieonderzoek. In dit boek wordt het meervoudig gebruik door verschillende religieuze en seculiere partijen van de Utrechtse Geertekerk, de Amersfoortse Sint-Joriskerk, de Zwolse Grote Kerk en de Amsterdamse Oude Kerk geanalyseerd. In elk van deze kerken gebruikt een protestantse (of oecumenisch/protestantse) gemeenschap het kerkgebouw voor vieringen. De monumentale stadskerken krijgen door gedeeld gebruik een deel van de publieke functie terug die ze in het verleden ook hadden. Meervoudig gebruik is zowel voor eigenaren als gebruikers een ingewikkelde opgave. De visies over een passende omgang met het kerkgebouw verschillen vaak. Het kerkgebouw wordt zo een plaats waar de spanning tussen erfgoed en eredienst tastbaar wordt, waarin zowel onderhuidse spanningen als creatieve interacties naar voren kunnen komen.

Meer informatie: VU