Symposium: Toekomst kerkelijk erfgoed Drenthe

13 oktober 2023 om 12:00

Door: Heemschut, Stichting Oude Drentse Kerken en Stichting Drents Monument
Vrijdag 13 oktober 2023
12.00 – 16.30 uur

De Waterstaatskerk
Hoofdweg 186
Bovensmilde

De Erfgoedvereniging Heemschut Commissie Drenthe, de Stichting Oude Drentse Kerken en de stichting Drents Monument willen met dit symposium in Drenthe het gesprek op gang brengen over mogelijkheden om een eventuele transitie bij de historische en monumentale kerkgebouwen te stimuleren. We willen kijken hoe elders in en buiten de provincie Drenthe kerken door de samenwerking van veel lokale partijen, die de handen ineen hebben geslagen om de kerk als centrum van de gemeenschap te behouden. We willen graag positieve ervaringen uitwisselen.

Het symposium is bedoeld voor zowel de kerkbesturen, als voor bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordigers van de overheden in Drenthe. Kerken zijn, ook voor niet-gelovigen, krachtige symbolen van een gemeenschap.

U kunt zich aanmelden voor dit symposium via info@heemschut.nl onder opgave van uw naam, functie en/of organisatie.

Download de folder voor meer informatie en het programma