Post-hbo cursus: ‘Herbestemmen en verduurzamen van gebouwen’

23 januari 2024 om 00:00

Door: Hogeschool Arnhem Nijmegen
Aanvang 23 januari 2024
Ruitenberglaan 26
Arnhem
Kosten: 4.050,00 euro

De cursus Herbestemmen en Verduurzamen van Gebouwen bestaat uit de volgende onderdelen:

  • introductie en inleiding – de noodzaak van herbestemming;
  • de omgeving, kansen en beperkingen;
  • cultuurhistorie als inspiratiebron voor herbestemming via een waardestellend onderzoek;
  • markt en doelgroep bepalen – economisch perspectief en duurzaamheid;
  • ontwerp, ruimtelijke mogelijkheden en referenties in beeld;
  • ontwikkeling, investering en exploitatie – strategie en standaardrekenmodel;
  • teken- en rekenatelier onder begeleiding van cursusleider, architect en rekenmeester;
  • financiering bij herbestemming – op zoek naar middelen;
  • presentatie casedossiers.

Meer informatie en aanmelden: HAN

Meer informatie over regelingen om de kosten te dekken