Orgelsymposium ‘De wereld in’

15 oktober 2019 om 11:00

Door: Erfgoedpartners | Stichting Klinkend Erfgoed Nederland (SKEN)
Dinsdag 15 oktober 2019
11.00 – 16.00 uur
Martinikerk
Martinikerkhof 3
9712 JG Groningen

In het kader van de Groningen Orgelzomer 2019 en als prelude tot het jaarlijkse Schnitgerfestival vindt dit symposium plaats waarin het orgel vanuit nieuwe perspectieven wordt belicht.

Centraal staat de vraag hoe je het orgel als eeuwenoud instrument een waardevolle plek kunt geven in de wereld van nu. Een mix van praktijkvoorbeelden en verdiepende lezingen laat zien hoe verbindingen tot stand kunnen worden gebracht tussen muziek en mens. Het symposium wil zo een gevarieerde doelgroep van professionele programmeurs, orgelcommissies en betrokken vrijwilligers, beleidsmedewerkers van fondsen en overheden, marketingmedewerkers en andere geïnteresseerden inspireren tot het zoeken naar nieuwe wegen om het orgel in te zetten en onder de aandacht te brengen.

In een gevarieerd programma van lezingen, columns en muzikale intermezzo’s geven verschillende deskundigen hun inspirerende visie op het orgel en zetten zij ons aan tot nadenken.

Het symposium is bedoeld voor alle geïnteresseerden, maar zeker ook voor professionals in de kunst- en cultuursector in brede zin: programmeurs, orgelcommissies, beleidsmedewerkers cultuur van overheden en fondsen, marketingdeskundigen en publiciteitsmedewerkers, erfgoedprofessionals.

Kosten: € 40,00, inclusief koffie/thee en lunch

Meer informatie en aanmelden