Nationaal Monumentencongres 2022: Veerkrachtig erfgoed

3 november 2022 om 09:00

Door: Stichting Nederland Monumentenland
Donderdag 3 november 2022
09.00 – 17.30 uur
Fort Voordorp
Voordorpsedijk 28b
3737 BK Groenekan
Toegang: 150 euro, inclusief btw

Ons erfgoed en onze monumenten zijn bij ons in goede handen. Particuliere en institutionele eigenaren zijn deskundig, ervaren en gepassioneerd. Zij onderhouden hun erfgoed en monumenten goed, restaureren indien nodig en presenteren hun trots aan het publiek. Overheden en fondsen dragen hun steentje bij, met financiën, beleid en wetgeving. Eigenaren werken ook preventief aan de veiligheid van hun erfgoed, tegen brand, wateroverlast en diefstal.

Toch zijn er bedreigingen die de eigenaren niet alleen het hoofd kunnen bieden. Denk aan de recente aardbevingen in Groningen, de drie warme en droge zomers, de sterfte van groen erfgoed en aan de overstromingen in Limburg. Ook andere risico’s van klimaatverandering, een grote aanslag, gewapend conflict of pandemie zijn de afgelopen periode al actueel gebleken.

Deze risico’s betreffen alle soorten cultureel erfgoed en het vergroten van het crisisbewustzijn is dus ook voor alle erfgoed- en monumenteneigenaren, overheden en hulp- en veiligheidsdiensten relevant en actueel. Voor eigenaren van erfgoed en monumenten en voor overheden is het van belang om crisisbewust te worden, te zijn en te doen. Dat kan alleen als we samen werken aan crisisbewustwording.

Meer lezen en aanmelden: Nationaal Monumentencongres 2022