Nationaal Monumenten Congres 2021

11 november 2021 om 09:15

Door: Stichting Nederland Monumentenland 
Donderdag 11 november 2021
09.15 – 17.00 uur
Koninklijk Instituut voor de Tropen
Amsterdam
Toegang: 175,00 euro, excl. service- en transactiekosten

Het Nationaal Monumentencongres is een jaarlijks congres bedoeld voor alle partijen die actief zijn op het gebied van erfgoedzorg en de (her)ontwikkeling en herbestemming van historisch vastgoed in hun landschappelijke of stedelijke context.

De relatie tussen monumenten en de natuur is eeuwenoud en heeft telkens andere vormen aangenomen. Wat gelijk is gebleven is dat beide elementen nauw met elkaar verbonden zijn en elkaar zowel kunnen versterken als verzwakken. Het vinden van een evenwicht blijft een enorme uitdaging. Tijdens het Nationaal Monumentencongres zullen experts en professionals uit de erfgoedsector hun kennis en ervaring delen.

In de ochtend is er een plenair programma met onder meer key-note speakers Eric Luiten (hoogleraar Landschapsarchitectuur aan de TUDelft) en Marinke Steenhuis (cultuurhistoricus en partner SteenhuisMeurs). Beiden delen hun kennis en visie op hoe ons groene en rode erfgoed een plek moet krijgen in hedendaagse en toekomstige ruimtelijke opgaven.

Na een lunchbreak gaan de deelsessies en rondleidingen door Amsterdam van start. Hier gaan we dieper in op de relatie tussen groen en rood erfgoed en de actuele thema’s die spelen. Hoe maken we ons cultureel erfgoed klimaat- en toekomstbestendig? Hoe kunnen we grote uitdagingen omvormen tot kansen? En hoe vertaal je cultuurhistorische waarden naar een ruimtelijk plan? Ook kun je kiezen voor een wandeling door het Oosterpark of ARTIS waar aan de hand van de praktijk de thematiek besproken wordt.

Nationaal Monumenten Congres

Bekijk het programma.