Nationaal Monumenten Congres 2021

11 november 2021 om 00:00

Door: Stichting Nederland Monumentenland 
Donderdag 11 november 2021
Koninklijk Instituut voor de Tropen
Amsterdam

Het Nationaal Monumentencongres is een jaarlijks congres bedoeld voor alle partijen die actief zijn op het gebied van erfgoedzorg en de (her)ontwikkeling en herbestemming van historisch vastgoed in hun landschappelijke of stedelijke context.

Thema: Natuurlijk monumenten

De relatie tussen monumenten en de natuur is eeuwenoud en heeft telkens andere vormen aangenomen. Wat gelijk is gebleven is dat beide elementen nauw aan elkaar verbonden zijn en elkaar zowel kunnen versterken als verzwakken. Het evenwicht vinden blijft enorme uitdaging, waarbij we enerzijds naar de wetenschap en technologie van de toekomst kijken en anderzijds blijven leren van de oplossingen van onze voorvaders. De samenwerkende partners in de programmering zijn onder andere Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Provincie Noord-Holland.

Meer informatie volgt zsm

Nationaal Monumenten Congres