Lezing: ‘Het einde van de verzuiling. Veranderde kerkbouw in Nederland’

4 maart 2022 om 14:00

Door: Museum Catharijneconvent
Vrijdag 4 maart 2022
14.00 – 15.00 uur

Museum Catharijneconvent
Lange Nieuwstraat 38
3512 PH Utrecht

De jaren zestig vormden de periode van snelle maatschappelijke veranderingen: groeiende welvaart en verstedelijking, de opkomst van de televisie en toenemende individualisering en ontkerkelijking. Deze factoren hadden hun weerslag op de kerkbouw.

Kerkgenootschappen probeerden een antwoord te vinden op de veranderingen. Er was ruimte voor interconfessionele dialoog. De oecumene bracht protestanten en rooms-katholieken bij elkaar en het Tweede Vaticaans Concilie betekende een radicale hervorming van de katholieke liturgie en kerkbouw. Wat was de invloed van deze veranderingen op de kerkelijke bouwkunst? Architectuurhistoricus Herman Wesselink legt het u uit.

Meer informatie