Inzicht in gebouwd erfgoed

4 februari 2020 om 13:00

Door: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Dinsdag 4 februari 2020
13.00 – 17.00 uur
RCE
Smallepad 5
3811 MG Amersfoort

Inzicht in de staat van ons gebouwde erfgoed is essentieel voor de instandhouding ervan. Dat geldt zowel voor de eigenaar die de juiste onderhouds- en restauratiewerkzaamheden wil (laten) uitvoeren, als voor de restauratiearchitect en -aannemer. Maar natuurlijk is deze informatie ook van belang voor overheden die verantwoordelijk zijn voor de instandhoudingsregelingen.

Samen gaan we in gesprek over welke werkwijzen, instrumenten en technieken er beschikbaar zijn en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Wat kunnen ze leveren en waarvoor kunnen ze dienen? Welke mogelijkheden zijn er om gegevens over monumenten te koppelen en bijvoorbeeld in te zetten voor verduurzaming?

Aanleiding voor de bijeenkomst is de Monumentenmonitor die de gezamenlijke provincies door Fenicks BV hebben laten ontwikkelen en waarin ook de provinciale monumentenwachten participeren.

De middag is bedoeld voor iedereen die belang heeft bij inzicht in de bouwkundige staat van erfgoed: eigenaren, monumentenwachten, adviesbureaus, overheden, restauratiebedrijven, bouwkundigen, geïnteresseerde erfgoedpartijen, et cetera.

Meer informatie