Informatiebijeenkomst subsidieaanvraag provincie Zuid-Holland

3 december 2019 om 16:00

Door: provincie Zuid-Holland
Dinsdag 3 december
Drie sessies tussen 16.00 en 19.00 uur
Ypsilon-gebouw
Vergaderzaal Y402 op de 4e etage

Floris Grijpstraat 2
Den Haag

De provincie Zuid-Holland wil erfgoed graag doorgeven aan toekomstige generaties. De monumenten vertellen het verhaal vande provincie. Zij verlenen identiteit, levendigheid en kwaliteit aan de leefomgeving. Zuid-Holland is rijk aan monumentale gebouwen. Sommigen van deze gebouwen staan leeg, wat vaak tot verval leidt. De provincie trekt zich het lot aan van rijksmonumenten door restauratie en herbestemming te stimuleren onder meer door de Subsidieregeling Restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland. Met deze subsidieregeling wil de provincie ook werkgelegenheid en vakmanschap in de restauratiemarkt bevorderen. Onlangs is de regeling gewijzigd. De provincie helpt u graag om uw aanvraag goed en compleet in te kunnen dienen. Op de inloopbijeenkomst kunt u uw vragen over het aanvragen van subsidie kunt stellen aan de medewerkers.

Vooraf aanmelden via subsidies@pzh.nl. Geeft u daarbij aan of u wilt komen tussen 16.00-17.00 uur, tussen 17.00-18.00 uur of tussen 18.00-19.00 uur.