Excursie: Alde Fryske Tsjerken

16 maart 2024 om 00:00

Door: Stichting Alde Fryske Tsjerken
Zaterdag 16 maart 2024
Kosten: 50 euro voor brochure, bus, lunch, koffie/thee (facultatief)

Deze excursie voert ons, deels langs slingerende dijkjes, naar Zuidwest Friesland, naar het gebied waar vroeger de Middelzee stroomde. We hopen de Nicolaaskerk in Nijland (Nylân), de St. Martinuskerk in Roodhuis (Reahûs) en de Bartholomeuskerk in Westhem te bezoeken.

Meer informatie en aanmelden: Stichting Alde Fryske Tsjerken