Cursusdag ‘Erfgoed en duurzaamheid’

10 maart 2020 om 09:30

Door: ErfgoedAcademie
Dinsdag 10 maart 2020
09.30 – 16.30 uur
Locatie nader te bepalen
Kosten: 295,00 euro exclusief 21% btw

Duurzaamheid is een breed begrip en er zijn de nodige uitdagingen. Bij erfgoed gaat het tenslotte ook om algemene belangen en waarden. Visie en beleid moeten dan ook heldere kaders bieden om zinvolle en verstandige keuzes te kunnen maken bij de uitvoering van klimaat- en duurzaamheidsdoelen in relatie tot erfgoedwaarden. Het gaat dan om zowel verduurzaming van monumenten als energietransitie in historisch waardevolle landschappen, steden en dorpen.  Deze cursus geeft inzicht in de relatie tussen erfgoed en duurzaamheid. Wat kunnen deze schijnbaar tegengestelde belangen voor elkaar betekenen of juist niet? Wat houdt een begrip als duurzaamheid in?

De cursus is voor medewerkers werkzaam bij gemeenten, provincies en organisaties die te maken hebben met het opstellen van visies en beleidsvoorbereiding voor verduurzaming van erfgoed en energietransitie in relatie tot historisch waardevolle landschappen. Ook voor opstellers van ruimtelijk kaders m.b.t. erfgoed en duurzaamheid is deze cursus zinvol. Overige professionals en eigenaren die nauw betrokken zijn bij dit onderwerp, zijn uiteraard ook van harte welkom wanneer men een breder beeld wil van thema duurzaamheid.

Meer informatie