Cursusdag ‘Duurzame monumentenzorg’

22 september 2020 om 00:00

Door: Nationaal Restauratiecentrum
1 cursusdag op een van de volgende data:
Dinsdag 22 september 2020
Donderdag 24 september 2020
Donderdag 1 oktober 2020
Daam Fockemalaan 22

Amersfoort
Kosten: 320 euro, exclusief 21% btw. Inclusief lunch en syllabus

Duurzaamheid en monumenten lijken met elkaar op gespannen voet te staan, maar de praktijk leert dat er vaak goede mogelijkheden zijn tot verduurzaming. Om ons erfgoed voor de komende generaties in stand te kunnen houden, is het zaak voor de restauratieprofessionals zich te laten informeren over de mogelijkheden voor duurzame monumentenzorg. Hiervoor zijn ingrepen nodig, die de monumentale waarden van het gebouw niet mogen schaden. In de cursus wordt onder meer aandacht besteed aan de ontwikkelingen binnen het relatief nieuwe vakgebied van het duurzaam onderhouden en restaureren van monumenten, historische bouwmaterialen, energietechnische mogelijkheden en verduurzaming van installaties.

De cursist leert beperkingen en kansen te analyseren aan de hand van praktijkvoorbeelden waarin diverse afwegingen zijn gemaakt. Tevens wordt de cursist handvatten geboden hoe om te gaan met spanningsvelden en mogelijkheden.

Meer informatie