Cursusdag Behoud je kerkgebouw

6 juni 2019 om 09:00

Door: ErfgoedAcademie en VBMK
Donderdag 6 juni
09.00 -16.30 uur
Lebuinuskerk
Kleine Poot 7
7411 ND
Deventer

Nederland is buitengewoon rijk aan religieus erfgoed en kent een grote variëteit aan gebouwen. Van kerkgebouwen en synagogen tot kloosters en abdijen. Eigenaren doen hun best om deze gebouwen zo lang mogelijk open te houden, onder meer door te zoeken naar een ander soort gebruik naast het kerkelijke.

Doel van deze cursus is, om in één dag, betrokkenen bij het behoud, beheer en gebruik van monumentale kerken te inspireren en handvatten te geven voor nieuwe mogelijkheden in de kerk. U leert wat er mogelijk is om uw kerk toekomstproof te maken en hoe dit toe te passen in uw eigen lokale situatie.

Het gaat in deze cursus met name om de mogelijkheden van nevengebruik naast de eredienst en niet om herbestemmen van kerkgebouwen.

Deze eendaagse cursus is bedoeld voor iedereen die met het beheer, behoud en exploitatie van monumentale kerkgebouwen te maken heeft, als eigenaar, professional, of als vrijwilliger. De cursus geeft ook gestalte aan het punt ‘Trainingen/opleidingen’ van het Programma Toekomst Religieus Erfgoed.

Kosten: 100 euro per persoon.

Meer informatie en aanmelden