Cursus (be)houd je kerkgebouw

19 september 2018 om 09:00

Nederland is ongekend rijk aan religieus erfgoed en bezit een grote variëteit aan gebouwen, van kerkgebouwen en synagogen tot kloosters en abdijen. Eigenaren doen hun best om de gebouwen zo lang mogelijk open te houden, onder meer door te zoeken naar andersoortig gebruik naast het kerkelijke.

Op 19 september 2018 verzorgt de ErfgoedAcademie een eendaagse cursus voor iedereen die met het beheer, behoud en exploitatie van monumentale kerkgebouwen te maken heeft, als eigenaar, professional, of als vrijwilliger. De cursusdag is ontwikkeld in samenwerking met de Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerken (VBMK). De cursus geeft ook gestalte aan het punt ‘Trainingen/opleidingen’ van de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed (ATRE). Na de dag voelt u zich beter in staat om in uw lokale situatie nieuwe mogelijkheden van uw monumentale kerk(en) te zien en vorm te geven.

Voor meer informatie en aanmelden:  https://www.erfgoedacademie.nl/opleidingsaanbod/cursusaanbod-erfgoed-in-de-praktijk/be-houd-je-kerkgebouw