Cursus: Behoud je kerkgebouw 2021

1 december 2021 om 00:00

Door: VBMK en ErfgoedAcademie
Diverse bijeenkomsten, aanvang 1 december 2021
Online per Zoom en op locatie

Nederland is rijk aan religieus erfgoed en kent een grote variëteit aan gebouwen. Van kleine dorpskerken, grote stadskerken en synagogen tot kloosters en abdijen. Eigenaren doen hun best om deze gebouwen zo lang mogelijk open te houden, onder meer door te zoeken naar nieuw gebruik, naast het gebruik voor de eredienst.

Doel van de cursus is om betrokkenen bij het behoud, beheer en gebruik van (monumentale) kerkgebouwen te inspireren en handvatten te geven voor meervoudig gebruik van uw kerkgebouw. U leert wat er mogelijk is om uw kerk toekomstproof te houden, toegepast op uw eigen lokale situatie. Aan het eind van deze cursus heeft u een uitgewerkt plan, waar u in de praktijk verder mee kan.

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die met het beheer, behoud en exploitatie van monumentale kerkgebouwen te maken heeft en overweegt de kerk multifunctioneel in te zetten.

Lees meer