Bijeenkomst Kleurhistorisch platform: Orgelkassen

13 oktober 2022 om 13:00

Door: Kleurhistorisch platform

Iedere orgel is uniek. De relatie tussen het orgel en de rest van het interieur kun je niet los van elkaar zien. Daar moet je bij onderhoud en restauratie rekening mee houden. En dat vraagt om vooronderzoek. Het orgelarchief bevat doorgaans geen gegevens over schilderwerk van de orgelkas. Kleurhistorisch onderzoek kan die informatie boven tafel brengen en zo een belangrijk bijdrage leveren aan de voorbereiding van een orgelrestauratie. De synthese van beide onderzoeken vormen samen de basis voor een plan van aanpak.

Tijdens dit platform geven een aantal sprekers voorbeelden uit de praktijk en kunnen onderzoekers van beschilderingen en die van orgels, kerkbesturen en gemeentemedewerkers met elkaar in contact komen en ervaringen uitwisselen.

Meer lezen en aanmelden: RCE