Bijeenkomst Kerkenvisies Utrecht

28 maart 2019 om 12:30

28 maart 2019
12.30 – 17.00 uur
Sint Joriskerk
Hof 1
3811 CJ Amersfoort

Een kerkenvisie biedt kansen en mogelijkheden. Eigenaren en gemeenten kunnen hierbij gezamenlijk optrekken voor het behoud van het religieuze erfgoed. Deze (ROMA) bijeenkomst organiseert het Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht (Stamu) in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Voor het opstellen van integrale kerkenvisies wordt de komende drie jaar ca. 3 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld aan gemeenten door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Met een integrale kerkenvisies wordt bedoeld dat gemeenten, kerkeigenaren, erfgoedorganisaties en betrokken burgers gezamenlijk een strategisch visie ontwikkelen op een duurzame toekomst voor het totale kerkenbestand binnen een gemeente. Maar wat houdt zo’n kerkenvisie nu precies in? Hoe werkt de financieringsregeling van het rijk? Wat levert het in praktijk op? Kunnen we leren van eerdere ervaringen?

Hoofdlijnen
We worden door de RCE bijgepraat over de visie van het rijk op de kerkenvisies en over de financieringsregeling. We duiken in het praktische proces van het opstellen van een kerkenvisie met voorbeelden van pilotgemeentes. Daarnaast neemt de gemeente Utrecht, die haar kerkenvisie al in 2017 opgesteld heeft, ons mee in wat de visie tot nu toe in praktijk heeft opgeleverd. Tijdens de bijeenkomst zoeken we de interactie op en is er volop ruimte om elkaar te ontmoeten, vraag en antwoord uit te wisselen en misschien wel om nieuwe kerkenvisies te initiëren. We sluiten de middag af met een vleugje Sint Joriskerk en een gezellige netwerk borrel. Meer informatie en een programma volgen nog.

Voor wie?
De bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders of kerkrentmeesters van kerkgenootschappen en parochies, overkoepelende religieuze organisaties, erfgoed- en burgerorganisaties. Daarnaast zijn de medewerkers van gemeenten en de Provincie Utrecht die iets te maken hebben met erfgoed en/of religieuze voorzieningen van harte welkom.

Programma

  • Ontvangst met koffie en thee
  • Welkom door het STAMU
  • De rijksregeling met betrekking tot de kerkenvisie – Jorien Kranendijk (RCE, Programmasecretaris Toekomst Religieus Erfgoed)
  • Kerkenvisie in de startblokken. Een praktische introductie in het proces van kerkenvisies – Alwin Kaashoek
(KAAder Kerkadvies, pilot kerkenvisies Rotterdam / Súdwest-Fryslân)
  • Interactief Intermezzo 
  • Pauze 
  • Kerkgebouwen in Utrecht: na de visie religieus erfgoed  – Alice Gut (Gemeente Utrecht, Adviseur Monumenten)
  • Sint Joriskerk verhaal en beleven
  • Napraten met hapje en drankje 

Aanmelden: geef u nu op via info@stamu.nl

> Download het programma

> Website Stamu